KALENDARZ Gdzie nas spotkasz

9 lutego 2023

UCI SHC, Mediterranean Epic, Hiszpania

XCMS - wyścig etapowy
Zawodnicy: Ostaszewski Karol
Łukasik Krzysztof, Bernas Paweł 
Paluta Michał, Glanz Michał